REZY TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Rezy Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi’ne ait https://tamly.co/ WEB Sitesi’ni kullanmadan önce aşağıda yazılı WEB Sitesi Kullanım Koşullarını okuyunuz.


1. Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar, Rezy Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi’ne ait (Bundan sonra “Tamly” olarak anılacaktır) https://tamly.co/ isimli Web Sitesi’ni kullanan Kullanıcı ve Üye için geçerli olacaktır.


2. WEB Sitesi, https://tamly.co/ URL adresi üzerinden, Tamly’nin sunduğu hizmetin/hizmetlerin elektronik ortamda satın alınmasına yönelik, Kullanıcılara ve Üyelere yönelik hizmet sunulan platformu ifade etmektedir.


3. Üyeler, işbu kullanım koşullarını kabul ederek WEB Sitesi’ne üye olan/olacak ve WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlerden, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.


4. Kullanıcılar, WEB Sitesi’ne üye olmaksızın çevrimiçi ortamdan erişim sağlayan ve WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.


5. İşbu Kullanım Koşulları, WEB Sitesi’ne Türkiye ve Türkiye dışından erişen Kullanıcı ve Üyelere ilişkindir. Kullanıcı ve/veya Üyenin WEB Sitesi’ni Türkiye dışından kullanması halinde bulundukları lokasyona göre farklı kullanım koşulları geçerli olacaktır.


6. İşbu Kullanım Koşulları, WEB Sitesi’ni kullanan kişilerin erişimine imkân verecek şekilde WEB Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcı veya Üye, işbu Kullanım Koşullarında yer alan hususları kabul etmediği takdirde WEB Sitesi kullanımından vazgeçmelidir.


7. Tamly , tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşullarını ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla WEB Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Tamly, bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşullarında ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili WEB Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir1. WEB SİTESİ’NİN KULLANIMI VE ÜYELİK


1.1. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları dâhilinde WEB Sitesi’ni üye olmadan da kullanmaya başlayabilir.


1.2. Kullanıcılar, üyelik kaydı için gerekli olan ad-soyad, kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifre bilgilerinin sunulması ve şifre oluşturulması işlemlerinin tamamlanması akabinde sunulan hizmetlerden işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) belirtilen koşullar dâhilinde “Üye” olarak yararlanabilir.


2. WEB SİTESİ’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER


Tamly;

2.1. WEB Sitesi’nde sunulan içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; WEB Sitesi kullanımını ve içeriklerini Kullanıcı/Üye de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Tamly, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Tamly’nin içerikler üzerinde müdahale hakkı saklıdır.


2.2. Tamly, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın WEB Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. WEB Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Tamly’nin Üyelerine, Kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.


2.3. Tamly, WEB Sitesi’nde mevcut hizmetlerde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Kullanıcı/Üyenin uğradığı/uğrayacağı zarardan sorumlu değildir.


2.4. Tamly, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.


2.5. Tamly, internet ve servis kalitesinin her Kullanıcı/Üye için eşit sağlanamamasından dolayı sorumluluk kabul etmemekle birlikte bundan doğan Kullanıcı/Üye taleplerinin muhatabı olmayacaktır. Tamly servis kalitesinin azami düzeyde sağlanması adına gerekli önlemleri alacaktır ancak buna ilişkin taahhütte bulunmamaktadır


Kullanıcı/Üyeler;

2.6. WEB Sitesi üzerinden satış imkânı sunulan hizmetlerin içeriği, koşulları ve mücbir sebeplere ilişkin hususların Tamly ile aralarında akdedilen/akdedilecek sözleşmeler ile belirlendiğini,


2.7. Tamly tarafından sunulan hizmetin/hizmetlerin üyelik sistemine tabi olduğunu ve bu hizmetlerden yararlanılabilmesi için seçilen hizmet paketi doğrultusunda ödeme yapılacağını bildiğini,


2.8. WEB Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, işlemleri yürütürlerken işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, WEB Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceklerini, işlemleri gerçekleştirirken suç unsurunu oluşturan eylemlerde bulunmayacağını ve bu gibi davranışlarla sınırlı olmaksızın kabulü mümkün olmayan davranışlarda bulunmayacağını, WEB Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu,


2.9. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına aykırı işlemlerde bulunmamayı,


2.10. WEB Sitesi içinde yer alan Tamly ve hizmetin/hizmetlerin sunumuna dair her türlü Kullanıcı/Üye yorumlarını, yazılı/elektronik içerikleri, fotoğrafları, hizmetlere ilişkin görselleri, tabloları, grafikleri ve hizmet bilgilerini WEB Sitesi dışında yayınlamayacaklarını, WEB Sitesi’ne zarar verici yazılım kullanılması gibi müdahaleler yapmayacaklarını,


2.11. WEB Sitesi’ne sunulan hizmetlere Tamly tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Tamly’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,


2.12. WEB Sitesi’ne zarar verecek veya Tamly’yi başkaca gerçek ve/veya tüzel kişi, marka/unvan/internet siteleri/mobil uygulamaları/bloglar ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacaklarını, paylaşmayacaklarını, herhangi bir platformda yorum ve içeriklerde bulunmayacaklarını, bu sebeplerden dolayı Tamly’e yöneltilecek herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstlerine aldıklarını,


2.13. WEB Sitesi üzerinden Tamly’nin kontrolünde olmayan birtakım web sitelerine/sosyal medya platformları veya içeriklere linkler verilebileceğini, bu linklerin bahsi geçen web sitesini/sosyal medya platformunu veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımadığını, söz konusu web siteleri/sosyal medya platformlarında gerçekleşen faaliyetler üzerinde Tamly’nin herhangi bir kontrolü bulunmadığını, 3. Kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden Tamly’nin sorumluluğunun bulunmadığını,


2.14. Üyeler tarafından belirlenen kullanıcı adı, şifre, e-posta gibi bilgilerin kullanım haklarının Üyenin kendisinde olduğunu, üçüncü kişiler ya da kuruluşlar ile paylaşması durumunda (kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme yetkisiz erişim ve sistemin kötü niyetli kullanımı da dahil olmak üzere) doğrudan Üyenin sorumlu olduğunu,


2.15. Kullanıcı/Üye, internet ve WEB Sitesi üzerinde başkasının IP Adresini, kullanıcı adını, eposta adresini, şifresini ve sair bilgilerini kullanmayacağını, bu bilgileri kullanarak 3.kişilerin bilgilerine erişim sağlamayacağını, WEB Sitesi’ne yetkisiz koşullarda giriş yapmayacağını, bu şekilde bir kullanımdan ötürü herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstlerine aldıklarını, bu durumdan ötürü Tamly’nin, diğer Kullanıcı/Üyelerin, 3.kişilerin doğrudan ve dolaylı zararlarından sorumlu olduklarını,


kabul beyan ve taahhüt eder3. FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI


3.1. “Tamly” markası ve logosu, Tamly’e ait WEB Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve Tamly tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı/Üye, Tamly’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri ve sınai mülkiyet haklarını Tamly’nin veya bağlı şirketlerinin yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı/Üye, WEB Sitesi’nin bütününü ya da bir kısmını, hizmete/hizmetlere ilişkin her türlü görseli, içerik ve bilgileri WEB Sitesi dışında yayınlayamaz, başka bir ortamda Tamly’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı/Üyenin, üçüncü kişilerin veya Tamly’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı/Üye, Tamly’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.4. GİZLİLİK


4.1. Tamly, Kullanıcı/Üyenin sunulan içeriklerden yararlanabilmesi için WEB Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Tamly, Kullanıcı/Üyelerin WEB Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin WEB Sitesi Aydınlatma Metni" kapsamında kullanabilir. Tamly, Kullanıcı/Üyeye ait kişisel verileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin WEB Sitesi Aydınlatma Metni"nde belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.


4.2. Tamly, WEB Sitesi kullanımı ile ilgili yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından talep edilmesi ve Kullanıcı/Üyelerin haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde ve mevzuat gereklilikleri ölçüsünde olmak üzere Kullanıcı/Üyelerin kişisel verilerini resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.5. MÜCBİR SEBEPLER


5.1. Yasal düzenlemelerle kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, ülke genelinde meydana gelecek internet kesintisi, regülasyon sınırlamaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, bulaşıcı ve salgın hastalık, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Tamly’nin kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engelleyen olaylar olarak yorumlanacaktır.


5.2. Tamly, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu Kullanım Koşullarındaki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı/Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek Tamly’den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ


6.1. İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz, uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanım Koşulları bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.7. YÜRÜRLÜK


7.1. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı/Üyenin WEB Sitesini kullanmaya başlamasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


7.2. WEB Sitesini ziyaret eden, Kullanıcı/Üye, işbu Kullanım Koşullarını tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Koşullarında yer alan hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya defi öne sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.